UNDERVISNING2019-04-03T11:38:58+00:00

Skriveundervisning på podkast

Podkasten om akademisk skriving er først og fremst laget med tanke på nye studenter og studenter som har vært lenge borte fra studiene. Podkastformatet er valgt fordi det har en reflekterende, samtalende form, som passer når en skal snakke om akademisk skriving.

For mange studenter oppleves akademisk skriving som noe nytt og skummelt. Vår podkastserie kan bidra til å ufarliggjøre akademisk skriving og understøtte akademisk dannelse. Prosjektgruppen anbefaler at podkastene er et supplement i tillegg til ordinær undervisning i akademisk skriving.

Prosjektet holder høy faglig kvalitet. Deltakerne er faglærere, universitetsbibliotekarer, spesialpedagoger, spesialbibliotekarer og skriveveiledere på høgskoler og universiteter, og jobber til daglig med veiledning av studenter i studieteknikk, akademisk skriving, kildekritikk, søking og henvisning.  Podkastene er spilt inn i profesjonelt lydstudio i samarbeid med Nettop ved UiS. Manus og opptak er blitt vurdert og kvalitetssikret av referansegrupper som har ekspertkompetanse på akademisk skriving.

Pedagogisk bruk av podkastene

Episodene kan høres enkeltvis eller samlet som et kurs. Podkastformatet er valgt fordi det har en samtalende form, som egner seg ypperlig til å løfte frem refleksjoner og tanker rundt akademisk skriving fra ulike perspektiv. Målet med dette prosjektet er å synliggjøre at det er studentene selv som skal tenke kritisk, ta egne valg og begrunne dem; det finnes ingen fasit. Podkast er en undervisningsform som er lett tilgjengelig, og videre svært fleksibel ved at episodene kan lyttes til på mange ulike enheter, som for eksempel mobil og nettbrett.

Mange studenter har av ulike årsaker behov for læremidler på lydbok, og her kan podkast være et godt alternativ. I tillegg understøtter podkastformatet «flipped classrom» og en blandet undervisningsform, noe pedagogisk forskning viser er gunstig for læringsprosessen. Podkastepisodene kan inngå i en slik blandet undervisningsform ved at studenter lytter til en eller flere podkaster som en forberedelse til forelesninger om akademisk skriving, som repetisjon i etterkant, og/eller i forkant av oppgaveskriving. Faglærer kan dermed skape rom i forelesninger til diskusjoner, refleksjoner og spørsmål knyttet til flere av temaene innen akademisk skriving.

Prosjektet er en del av arbeidet institusjonene driver for å fremme akademisk dannelse hos studentene på et tidlig stadium i studieløpet. Vi ser at lesing, skriving, kritisk tenkning og selvstendig refleksjon henger tett sammen og bør være en del av studiehverdagen helt fra starten av. Gjennom Podkasten om akademisk skriving håper vi å bidra til å gjøre arbeidet med dette lettere både for studenter og ansatte

Ingeborg Marie Jensen ved UiS, som har mangeårig erfaring som journalist, blant annet i Stavanger Aftenblad, er programleder for podkasten. I studio får vi høre deltakerne i prosjektgruppen som snakker om sine spesialfelt. I tillegg er det gjester i studio, blant annet Jo Røislien, som er kjent matematiker og professor i medisinsk statistikk.

Episodene:

  1. Hjelp, jeg er blitt student – om studentrollen. Gjest: prorektor Dag Husebø ved UiS

  2. Akademiske ord og begreper for dummies. Gjest: prorektor Dag Husebø ved UiS

  3. Hvordan skal jeg rekke alt?

  4. Tidsplanlegging. Derfor skal du ta pauser – om pauser og læring

  5. Slik leser du mer effektivt

  6. Les noe gøy for å lære mer. Gjest: professor Jo Røislien.

  7. Slik blir det lettere å skrive oppgaver – om skriveprosessen

  8. Er det lov å skrive “jeg”? – Gjest: professor Jo Røislien og førsteamanuensis Ingrid Nielsen.

  9. Slik unngår du plagiering

  10. Slik får du bedre språk i oppgaven: Gjest: professor Jo Røislien

  11. Fra kaos til struktur – slik bygger du opp en oppgave. Gjest: professor Jo Røislien

  12. Hva er en god oppgave?

  13. Hvordan lager du en problemstilling?

  14. Hvordan finner du gode kilder til oppgaven?

  15. Hva er drøfting?