Presse2019-03-14T12:55:39+00:00

Nytt tilbud til studenter – skrivehjelp rett på øret

Med den nye podkasten om akademisk skriving får studentene mulighet til å lære om skriving og studieteknikk mens de jogger, vasker huset eller sitter på bussen. Podkasten om akademisk skriving er nå tilgjengelig for alle som er interessert i å lære mer om det å skrive oppgaver og studere. Podkasten er et samarbeid mellom bibliotekene ved Høgskolen i Østfold, Nord Universitet og Universitetet i Stavanger, og er støttet av Nasjonalbiblioteket. Den er først og fremst laget med tanke på nye studenter og studenter som har vært lenge borte fra studiene. Podkastformatet er valgt fordi det har en reflekterende, samtalende form, som passer når en skal snakke om akademisk skriving. Der finnes ikke fasitsvar. Det er studentene selv som skal tenke kritisk, ta sine valg og begrunne dem.

Mange studenter synes det er vanskelig å skrive “rett” etter den akademiske standarden. Derfor tilbyr mange universiteter og høgskoler nå skrivehjelp gjennom studieverksted og skrivesentre. Podkasten om akademisk skriving tar denne hjelpen et skritt videre, ved å gi hjelp direkte til studenten der han eller hun er.

Hver episode tar opp ulike temaer om oppgaveskriving og studieteknikk. Vi gir noen svar og bidrar med noen gode råd, men mest av alt ønsker vi at våre resonnementer og refleksjoner skal bidra til videre samtaler og diskusjoner om temaene, og at lytterne skal bli bedre i stand til å ta gode valg i skrivearbeidet sitt.

Prosjektet holder høy faglig kvalitet. Deltakerne er faglærere, universitetsbibliotekarer, spesialpedagoger, spesialbibliotekarer og skriveveiledere på høgskoler og universiteter, og jobber til daglig med veiledning av studenter i studieteknikk, akademisk skriving, kildekritikk, søking og henvisning.

Episodene kan høres enkeltvis eller samlet som et kurs. De kan brukes av den enkelte student, eller av faglærerne som en del av undervisningen og som grunnlag for samtaler og diskusjoner om skriving. Podkasten passer ypperlig som et supplement til annen undervisning om akademisk skriving, og er særlig egnet for å få fram studentenes egne refleksjoner og tanker om emnet.

Prosjektet er en del av arbeidet institusjonene driver for å fremme akademisk dannelse hos studentene på et tidlig stadium i studieløpet. Vi ser at lesing, skriving, kritisk tenkning og selvstendig refleksjon henger tett sammen og bør være en del av studiehverdagen helt fra starten av. Gjennom Podkasten om akademisk skriving håper vi å bidra til å gjøre arbeidet med dette lettere både for studenter og ansatte.

Ingeborg Marie Jensen ved UiS, som har mangeårig erfaring som journalist, blant annet i Stavanger Aftenblad, er programleder for podkasten. I studio får vi høre deltakerne i prosjektgruppen som snakker om sine spesialfelt. I tillegg er det gjester i studio, blant annet Jo Røislien, som er matematiker og professor i medisinsk statistikk.

Prosjektgruppen:

Prosjektleder: Spesialbibliotekar Ingeborg Marie Jensen ved Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket i Stavanger.
Epost: ingeborg.m.jensen@uis.no
Mobil: 48024908

Universitetslektor og spesialpedagog Miriam Emilie Choi-Natvik, Universitetsbiblioteket i Stavanger.
Universitetsbibliotekar Anne-Lise Eng, Høgskolen i Østfold.
Førsteamanuensis Stine Eileen Torp Løkkeberg, Høgskolen i Østfold.
Førstelektor Lars Rune Halvorsen, Høgskolen i Østfold.
Spesialbibliotekar Ingunn Valan, Nord universitet.
Spesialbibliotekar Tor Henning Valnes Pedersen, Nord universitet.

Klikk på et bilde eller lenke for å laste ned de høyoppløselige filversjoner for bruk i pressemeldinger:

Itunes podkast grafikk:

Portretter av prosjektgruppen:
Fotograf: Anne Lise Norheim

Ingeborg Marie Jensen

Anne-Lise Eng

Stine Eilieen Torp Løkkeberg

Tor Henning Valnes Pedersen

 

Miriam Emilie Choi-Natvik

Lars Rune Halvorsen

Ingunn Valen

Gruppebilde av prosjektdeltakere til nettbruk:

Fra venstre: Miriam Emilie Choi-Natvik, Anne-Lise Eng, Tor Henning Valnes Pedersen, Lars Rune Halvorsen, Ingeborg Marie Jensen, Ingunn Valan, Stine Eileen Torp Løkkeberg

Fotograf: Anne Lise Norheim