Hvem er vi?2019-03-19T08:37:59+00:00

Prosjektet

Podkasten om akademisk skriving er et samarbeid mellom bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Nord Universitet. Podkasten holder høy faglig kvalitet. Deltakerne er faglærere og bibliotekansatte på høgskoler og universiteter, og jobber til daglig med veiledning av studenter i akademisk skriving, studieteknikk, kildekritikk, søking og henvisning. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektgruppen

INGEBORG MARIE JENSEN Spesialbibliotekar/skriveveileder
INGEBORG MARIE JENSEN Spesialbibliotekar/skriveveilederUniversitetet i Stavanger
Spesialbibliotekar og koordinator ved Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket i Stavanger. Jobber med veiledning og kurs i akademisk skriving, -lesing og studiemestring. Har mangeårig bakgrunn som journalist, blant annet 22 år i Stavanger Aftenblad, ti av dem som redigerer og deskleder. Utdannet ved Norsk Journalisthøgskole, har bachelorgrad i nordisk og journalistikk, fullfører master i lesevitenskap våren 2019.
MIRIAM EMILIE CHOI-NATVIK Universitetslektor/spesialpedagog
MIRIAM EMILIE CHOI-NATVIK Universitetslektor/spesialpedagogUniversitetet i Stavanger
Universitetslektor og spesialpedagog ved Læringsstøttesenteret, Universitetsbiblioteket i Stavanger. Er utdannet spesialpedagog med mastergrad i spesialpedagogikk. Faglige interesser er akademisk kunnskap og skriving, studieteknikk, litteratursøk, kildekritikk og referanseteknikk, motivasjon og lese- og skrivevansker. I tillegg til bred undervisnings- og veiledningserfaring i høyere utdanning og i grunnskolen, skriver hun skjønnlitterært.
ANNE-LISE ENG Universitetsbibliotekar
ANNE-LISE ENG UniversitetsbibliotekarHøgskolen i Østfold
Universitetsbibliotekar ved Høgskolen i Østfold – studiested Fredrikstad hvor hun har jobbet siden 2002.  Er utdannet bibliotekar og har en mastergrad i pedagogikk fra Høgskolen i Lillehammer. Underviser studenter i søking, kildekritikk, referanseteknikk og Endnote hovedsakelig på avdeling for Helse- og velferd. Er også koordinator for Studieverkstedet ved studiested Fredrikstad.
STINE EILEEN TORP LØKKEBERG Førsteamanuensis
STINE EILEEN TORP LØKKEBERG FørsteamanuensisHøgskolen i Østfold
Førsteamanuensis ved avdeling for helse- og velferdsfag ved Høgskolen i Østfold, faglig tilknyttet vernepleierutdanningen. Er utdannet sykepleier fra HiØ, med master i sykepleievitenskap fra UiO og PhD i sosialpsykologi fra University of Kent. Faglige interesser er akademisk skriving, kommunikasjon av negativ informasjon, emosjoner, alvorlig syke og døende, kronisk syke og vold i nære relasjoner. Hun har lang erfaring i å undervise studenter i akademisk skriving på bachelor, videreutdanning og masternivå. Fast medlem av Klagenemda ved HiØ, som blant annet behandler saker med fusk og plagiering.
LARS RUNE HALVORSEN Førstelektor
LARS RUNE HALVORSEN FørstelektorHøgskolen i Østfold
Førstelektor ved avdeling for helse- og velferdsfag ved Høgskolen i Østfold, og programansvarlig for vernepleierutdanningen. Er utdannet vernepleier med mastergrad i atferdsanalyse. Faglige interesser er profesjonsutøvelse, profesjonsetikk, forholdet mellom frihet og ivaretakelse, akademisk kunnskap og skriving, fleksibel utdanning, systematisk miljøarbeid og atferdsanalyse. I tillegg til bred undervisnings- og veiledningserfaring, publiserer han vitenskapelige manuskripter, leserinnlegg og kronikker.
INGUNN VALAN Spesialbibliotekar
INGUNN VALAN SpesialbibliotekarNord Universitet
Spesialbibliotekar ved Nord Universitet i avdeling for lærings- og forskningstjenester.
Har jobbet i høgskolebibliotek/universitetsbibliotek siden 2002 – først ved Høgskolen i Nesna og fra 2016 ved Nord universitet, studiested Nesna. Er utdannet bibliotekar med mellomfag i nordisk fra UiT, og har PPU fra NTNU. Underviser i litteratursøk, kildekritikk og kildebruk – hovedsakelig i lærerutdanningene.
TOR HENNING VALNES PEDERSEN Spesialbibliotekar
TOR HENNING VALNES PEDERSEN SpesialbibliotekarNord Universitet
Spesialbibliotekar ved Nord Universitet, avdeling Mo i Rana i avdeling for lærings- og forskningstjenester. Har mastergrad i historie fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Deler av tiden går til å veilede studenter innenfor søk, referansehåndtering, kildekritikk og strukturering av akademiske oppgaver. Andre oppgaver er skrankearbeid, samt holde kontakt med fagfolk og videreutvikle universitetsbibliotekets samlede tjenester.

Bidragsytere

DAG HUSEBØ Prorektor
DAG HUSEBØ ProrektorUniversitetet i Stavanger
Dag Husebø er for tiden prorektor ved UiS. Han har lang fartstid i å undervise og forske innenfor det utdanningsvitenskapelige fagfeltet. Hans forskningsinteresse retter seg særlig mot spørsmål om hva tros- og livssynsmangfold og digitalisering har å si for undervisning og læring i ulike utdanningskontekster.
JO RØISLIEN Professor og forsker
JO RØISLIEN Professor og forskerUniversitetet i Stavanger
Professor i medisinsk statistikk ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, og seniorforsker hos Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Medforfatter på mer enn 100 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter. Har holdt mer enn 250 foredrag om formidling av komplisert fagstoff, og vært programleder og manusforfatter for vitenskapsserier for NRK, Discovery Channel og VGTV.
INGRID NIELSEN Førsteamanuensis
INGRID NIELSEN FørsteamanuensisUniversitetet i Stavanger
Ingrid Nielsen, førsteamanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Stavanger. Har mangeårig bakgrunn som litteraturlærer og lyrikkforsker, med særlig interesse for estetiske og eksistensielle problemstillinger.