2. Akademiske ord og begreper for dummies

Hvorfor heter det kollokvie i stedet for gruppearbeid og kompendium i stedet for kopier? Og hva gjør du når du samler inn kvalitativ empiri? Mange ord og uttrykk på universiteter og høgskoler kan virke fullstendig uforståelige. Er det nødvendig med alle disse vanskelige ordene, eller er det bare pynt?

Programleder Ingeborg Marie Jensen ved Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket i Stavanger stiller disse og mange flere spørsmål til prorektor ved UiS, Dag Husebø.

2018-10-19T08:52:32+00:00